Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

breatheslow123
15:24
Reposted fromshakeme shakeme viaanastasie anastasie
breatheslow123
15:24
Reposted fromshakeme shakeme viaanastasie anastasie
breatheslow123
15:24
Dlatego już dziś zamiast czekać na miłość, zacznij się rozwijać, poznawać nowe miejsca i zdobywać umiejętności, a gwarantuję Ci jedno: nawet jeżeli nie poznasz miłości swojego życia, to z pewnością staniesz się szczęśliwszym, bardziej spełnionym człowiekiem.
— Ewa Z. - "Jak na co dzień budować szczęśliwą relację z partnerem. Krótka recepta na udany związek"
breatheslow123
15:23
Głowa do góry! Choćby świat wywrócił się do góry nogami, choćby ciemność ogarnęła wszystko, a świat był w ogniu i chaosie - nic nie powinno napawać Twojej duszy niepokojem, gdyż Bóg jest z Tobą.
— św. Ojciec Pio
Reposted fromupinthesky upinthesky viaataga ataga
breatheslow123
15:23
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viaataga ataga
breatheslow123
15:22
Strzałę, która cię ugodziła, możesz wyrwać, ale słowa utkwią w tobie na zawsze.
— Siegfried Lenz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreska freska
breatheslow123
15:22
4246 d2e7 390
Reposted fromhrafn hrafn viafreska freska
breatheslow123
15:21
3204 d0c8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafreska freska

January 23 2020

breatheslow123
13:32
2283 2025 390
Reposted frommangoe mangoe vianiskowo niskowo
13:31
4114 ee21 390
Reposted fromkniepuder kniepuder vianiskowo niskowo
breatheslow123
13:24
0752 2f69 390
breatheslow123
13:23
3658 e442 390
Reposted fromowca owca viaoxygenium oxygenium
breatheslow123
09:12
Before Sunrise (1995)
Reposted frompanimruk panimruk viablackheartgirl blackheartgirl
breatheslow123
09:07
7263 034a 390
Reposted fromcontigo contigo viarosses rosses
breatheslow123
09:05
9128 6c05 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams vianokturnal nokturnal
breatheslow123
09:05
3493 7168 390
Reposted frommiischa miischa vianokturnal nokturnal

January 22 2020

breatheslow123
13:26
Można całe życie wspinać się po szczeblach drabiny i nagle pod koniec odkryć, że stała ona oparta nie o tę ścianę.
— Krzysztof Kaluta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianokturnal nokturnal
breatheslow123
13:25
8021 9120 390
Reposted frompiehus piehus vianokturnal nokturnal
breatheslow123
13:24
A teraz… teraz to sobie myślę, że najważniejsze, żeby człowiek miał w życiu kogoś takiego, przy kim nie musi otwierać ust, jeżeli nie chce. Kogoś takiego, komu nawet nie musi niczego tłumaczyć, bo ten ktoś po prostu wie. Rozumie. I niczemu się nie dziwi.
— Marta Kisiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianokturnal nokturnal
breatheslow123
13:24
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted frommhsa mhsa vianokturnal nokturnal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl