Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2020

breatheslow123
15:04
1826 c158 390
Reposted fromLane Lane viaPsaiko Psaiko
breatheslow123
15:04
5332 0a0e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaintroweird introweird
breatheslow123
15:02
Reposted fromFlau Flau vianokturnal nokturnal
breatheslow123
15:01
1799 ea9e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianokturnal nokturnal
14:59
you must
want to spend
the rest of your life
with yourself
first
Rupi Kaur, Milk and Honey

(via buzovantonija)
Reposted fromerial erial viafreska freska
14:58
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianokturnal nokturnal
breatheslow123
14:58
1993 ebb0 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamywonderland mywonderland
breatheslow123
14:57
6751 51f2 390
Reposted fromnyaako nyaako viaanastasie anastasie
breatheslow123
14:56
breatheslow123
14:56
2101 a5f7 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viarosses rosses
breatheslow123
14:56
Czas zawsze płynie z prędkością odwrotnie proporcjonalną do tej, jakiej od niego oczekujemy.
— Carlos Ruiz Zafón – Labirynt duchów
Reposted fromnyaako nyaako viafreska freska
breatheslow123
14:55
3105 7ab8 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viafreska freska
breatheslow123
14:55

February 23 2020

breatheslow123
09:48
8374 02c0 390
Kaja Kowalewska / Melanżcholie
Reposted fromimaybebad imaybebad viascorpix scorpix
breatheslow123
09:48
0255 5a59 390
Reposted fromowca owca vianokturnal nokturnal
breatheslow123
09:46
breatheslow123
09:46
4797 0dfd 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaanastasie anastasie
breatheslow123
09:46
Reposted fromshakeme shakeme viaanastasie anastasie
breatheslow123
09:46
9990 6a55 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaanakarenina anakarenina
breatheslow123
09:44
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl