Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

breatheslow123
18:01
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wino to już całkiem inna historia.
— Barbra Streisand
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
breatheslow123
18:01
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viamadadream madadream
breatheslow123
17:43

August 16 2017

breatheslow123
20:23
2881 d6b7 390
Reposted fromsoSad soSad viaoutofmyhead outofmyhead
breatheslow123
20:22
7311 ed5a 390
Reposted fromkoprobo koprobo vianokturnal nokturnal
breatheslow123
19:52
1743 fdb9 390
Reposted fromkaiee kaiee viascorpix scorpix
breatheslow123
19:51
3268 6d8c 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viascorpix scorpix
breatheslow123
19:49
1352 370c 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viafreska freska
breatheslow123
19:49
2926 68f8 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
breatheslow123
19:33
breatheslow123
19:33
2943 7609 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
breatheslow123
19:31

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
breatheslow123
19:30

August 15 2017

breatheslow123
21:01
5280 9fe2 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianokturnal nokturnal
breatheslow123
21:00
8891 1385 390
Reposted fromretaliate retaliate vianokturnal nokturnal
breatheslow123
20:54
breatheslow123
20:54
0589 cc9e 390
Reposted fromtaSowa taSowa vianokturnal nokturnal
breatheslow123
20:35
breatheslow123
20:33
1429 332d 390
Reposted fromEkran Ekran viablackheartgirl blackheartgirl
breatheslow123
20:33
5081 42b9 390
Reposted fromoll oll viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl