Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

breatheslow123
11:48
8447 7fba 390
Reposted fromslowostwor slowostwor viasweetnothingg sweetnothingg
breatheslow123
11:47
2835 e283 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viasweetnothingg sweetnothingg
11:47
breatheslow123
11:46
Gdybym mogła dać Ci radę, powiedziałabym, abyś nigdy nie czekał. Życia nie da się odłożyć na później, ani nie da się przeżyć na zapas. Po prostu weź się do działania, zrób cokolwiek, co przybliży Cię do marzeń i nie wątp w siebie ani przez chwilę. Działaj, spełniaj się - po to tu jesteś!
Reposted fromiamstrong iamstrong viasweetnothingg sweetnothingg
breatheslow123
11:46
3864 5bea 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasweetnothingg sweetnothingg
breatheslow123
11:46
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viarosses rosses
breatheslow123
11:45
9966 cc9d 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viarosses rosses
breatheslow123
11:45
5455 e3e9 390
11:45
7663 2cfc 390
Reposted fromlsx lsx viamadadream madadream
11:44
2496 2be7 390
Reposted fromblutelf blutelf viaoutofmyhead outofmyhead
breatheslow123
11:44
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy...
Reposted fromniuska niuska viarosses rosses
breatheslow123
11:44
1572 0fc6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viabesomeoneelse besomeoneelse
breatheslow123
11:43
Położyłam się, nie chciałam czytać, ale pewno źle zrobiłam, bo nie mogłam zasnąć i znów się zaczęło to, co zawsze o tej porze; przestaje się nad sobą panować, różne okropieństwa wyłażą z kątów i wydają się realne, wszystko to, co się myśli, nagle wydaje się pewne i prawdziwe i nie można się od tego odczepić (...).
— Julio Cortázar "Opowiadania. Tom 2"

July 19 2017

breatheslow123
18:19
3629 275c 390
Reposted fromfoods foods viaromantycznosc romantycznosc
breatheslow123
18:17
Większość ludzi uważa, że najbardziej intymnym doświadczeniem na świecie jest seks. [...] Ale tak nie jest. Seks nie jest najbardziej intymnym przeżyciem, jakie mogą dzielić kochankowie. Nawet gdy jest piękny.Nawet gdy jest idealny. [...] Najbardziej intymnym przeżyciem jest pozwolenie, by ukochane osoby zobaczyły nas w najgorszej formie. Wtedy, gdy jesteśmy najsłabsi. Prawdziwa intymność jest wtedy, gdy nic nie jest idealne.
— Amy Harmon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
breatheslow123
18:16
2411 f431 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
breatheslow123
18:12
breatheslow123
18:11
08:32
2346 4ba3 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viascorpix scorpix
breatheslow123
08:31
2465 ecb8 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viafreska freska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl