Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

21:05
21:03
breatheslow123
21:03
breatheslow123
21:02
5135 ea90 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie
breatheslow123
21:02
5226 38c6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie
breatheslow123
21:00
20:59
breatheslow123
20:59
breatheslow123
20:57
Wiesz, lubię wieczory.
Lubię się schować na jakiś czas.
— Myslovitz - Długość dźwięku samotności

April 24 2017

breatheslow123
22:00
breatheslow123
21:51
breatheslow123
21:49
5135 ea90 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaAgnya Agnya
breatheslow123
21:47
21:45
breatheslow123
21:43

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
21:43
9081 d27f 390

wehadfacesthen:

Vivien Leigh, 1938

21:39
9897 9d09 390
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viakiks kiks
breatheslow123
21:39
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viabadblood badblood
21:35
breatheslow123
21:34
Reposted fromshakeme shakeme viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl