Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

breatheslow123
20:49
5306 59be 390
Reposted frommoai moai viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
breatheslow123
20:48
Podobno mieszkańcy Kambodży to jedni z najszczęśliwszych ludzi świata. W języku khmerskim nie istnieje słowo "depresja". Za to jest powiedzenie: "Woda w moim sercu opadła". A niski poziom wody ma taki sam wpływ na serce jak na pole ryżowe. Sprawia, że serce wysycha i nie daje plonów. Nie ma też słów "stres pourazowy", choć w latach 1975-79 w wojnie domowej zginęła tu jedna piąta populacji."
— Marcin Fabjański, "Architektura emocji: woda w sercu", Gazeta Wyborcza Duży Format, 05.03.15
Reposted fromstonerr stonerr viarosses rosses

October 21 2017

breatheslow123
10:40
6939 c5b8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
breatheslow123
10:39
2306 a7c9 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoutofmyhead outofmyhead
breatheslow123
10:39
6704 3c37 390
Reposted fromzie zie viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
breatheslow123
10:39
breatheslow123
10:33
9367 7d34 390
Reposted fromdilma dilma viaoutofmyhead outofmyhead
breatheslow123
10:33
7454 a47a 390
Reposted fromnyaako nyaako viablackheartgirl blackheartgirl

October 17 2017

15:12
9188 18d6 390
Reposted fromtwinkhorse twinkhorse viaoutofmyhead outofmyhead
14:53
7826 57a6 390
Reposted frombrumous brumous
14:52
3544 7b62 390
Reposted frombrumous brumous
breatheslow123
14:50
1588 c7af 390
Reposted fromburdel burdel viaoutofmyhead outofmyhead
breatheslow123
14:48
7090 4ce9 390
breatheslow123
14:47
1680 4231 390
Reposted frommsofall msofall viaoutofmyhead outofmyhead
14:47
breatheslow123
14:46
8571 a15d 390
Reposted fromshepard shepard viaoutofmyhead outofmyhead
14:46
3553 f4ef 390
breatheslow123
14:45
9487 321c 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaoutofmyhead outofmyhead
breatheslow123
14:44
5497 f96f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
breatheslow123
14:43
Zakładając, że wasi rodzice mają teraz około 60 lat i czeka ich jeszcze 30 lat życia, nie mamy dla was dobrej informacji. Jeśli wyprowadziliście się z domu zaraz po maturze, mieszkacie z dala od rodzinnego miasta i odwiedzacie ich 5 razy do roku na weekend, to zostało wam jeszcze 300 wspólnych dni. To mniej dni, niż spędziliście z nimi każdego roku, kiedy mieszkaliście w domu – i to rozłożone na 30 lat.
— ''Masz około 30 lat i myślisz, że najlepsze za tobą? Sprawdź, ile razy jeszcze zrobisz to, co lubisz'', fpiec.pl, 28.08.17
Reposted from1923 1923 viabesomeoneelse besomeoneelse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl