Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

breatheslow123
12:38
breatheslow123
11:36
9215 7aaf
Reposted frompastelowe pastelowe viafreska freska
11:36
8809 2e29

lucylovesmemore:

This could easily get into Vogue magazine…

breatheslow123
11:35
3656 8473
Reposted fromdelain delain viaataga ataga

February 25 2017

breatheslow123
14:01
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viasweetnothingg sweetnothingg
breatheslow123
13:59
6141 8ef6
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viaanastasie anastasie
breatheslow123
13:58
0658 b1e6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie

February 24 2017

breatheslow123
12:35
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viarybasferyczna rybasferyczna
breatheslow123
10:06
Hello darkness, my old friend
I've come to talk with you again
— The Sound of Silence
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
breatheslow123
10:06
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viasweetnothingg sweetnothingg
breatheslow123
10:04
7261 99e4 500

February 23 2017

breatheslow123
21:42
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabesomeoneelse besomeoneelse
breatheslow123
21:39
Reposted fromjasminum jasminum viamywonderland mywonderland
breatheslow123
21:39
— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać. 
— Éric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
breatheslow123
21:38
9416 db37
Reposted fromzie zie viasweetnothingg sweetnothingg
breatheslow123
21:36
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
breatheslow123
21:35

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viaanastasie anastasie
breatheslow123
21:34
4894 8878
breatheslow123
13:46
6254 3e8e 500
standard
Reposted fromdestienne destienne vianokturnal nokturnal
breatheslow123
13:45
Wszędzie jest tak samo, dopóki ty się nie zmienisz. Nie ma na świecie takiego magicznego miejsca, które cię odmieni. Jeśli czujesz się jak śmieć, to wszystko wygląda jak śmieć.
— Richard Bachman – Ostatni bastion Barta Dawesa
Reposted fromnyaako nyaako viagive-me-love give-me-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl