Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

breatheslow123
09:19
7478 6070 390
Reposted fromwwannie wwannie viaissul issul
breatheslow123
09:18
7060 3dd5 390
Reposted frommaaraw maaraw viarosses rosses
breatheslow123
09:11
6839 7d3d 390
Reposted fromimyours imyours viaoutofmyhead outofmyhead
breatheslow123
09:11
3444 e0ca 390
Reposted fromtfu tfu viafreska freska
breatheslow123
09:10
6370 5029 390
09:10
2915 2622 390

howyouudoyinn:

It’s night time somewhere

breatheslow123
09:07
1920 a418 390
Reposted fromsosna sosna viaoutofmyhead outofmyhead
09:07
2829 20d5 390
Reposted frommrngiii mrngiii viaromantycznosc romantycznosc
breatheslow123
09:06
0227 c235 390
Reposted fromgdybam gdybam viaromantycznosc romantycznosc
breatheslow123
09:06
7828 1add 390
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead

September 21 2017

breatheslow123
11:06
9802 c2b9 390
breatheslow123
11:06
3444 0d56 390
breatheslow123
11:06
2465 09a2 390
Reposted fromscorpix scorpix viaoutofmyhead outofmyhead
breatheslow123
11:06
9842 f740 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
breatheslow123
08:52
Reposted fromsilence89 silence89 viaoutofmyhead outofmyhead
breatheslow123
08:51
5544 8d07 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaoutofmyhead outofmyhead
breatheslow123
08:51

September 20 2017

breatheslow123
20:51

Nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że jedynym, czego mi w tym wszystkim brakowało, była ludzka obecność. Nie zmieniłaby biegu wydarzeń. Ale wiem, że byłoby mi łatwiej przejść przez zmartwienia, które były do przejścia. Jestem pewna, że prawdziwy, materialny, a nie sieciowy człowiek obok podtrzymałaby optymalny poziom energii moich psychicznych baterii.

Czasem życie cholernie boli i ścina z nóg, odbiera chęć do życia i masakruje psychikę. To zdarza się każdemu z nas. Okłamujemy się, wierząc, że w takich chwilach pomoże jakakolwiek codzienna czynność. Cały sekret tkwi w tym, by mieć obok kogoś, kto odrzuci na bok swoje sprawy i spróbuje zrozumieć, nie myśląc w duchu, że przesadzasz. Kogoś, kto obejmie, a nie wyjdzie, widząc łzy i zadzwoni za kilka dni, by zapytać, jak się czujesz.

Tak wygląda przyjaźń.

Dzisiaj wszystkim nam jej brakuje.

http://kobietanakonkretach.pl/samotnosc-w-wielkim-miescie/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaover-land over-land
breatheslow123
20:51
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viabutterfly-effect butterfly-effect
20:44
3967 e9df 390

yellowkiddo:

Guide dog meets special pal at Disneyland

Reposted fromsmiley-b smiley-b viablueberries blueberries
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl