Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

breatheslow123
11:27
Reposted frombluuu bluuu
breatheslow123
06:50
4123 0077 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutofmyhead outofmyhead
breatheslow123
06:50
0502 ccd4 390
Reposted fromobliviate obliviate viaoutofmyhead outofmyhead
breatheslow123
06:50
9851 2071 390
Reposted fromoll oll viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
breatheslow123
06:50
breatheslow123
06:49
0280 555a 390

October 10 2018

breatheslow123
18:40
breatheslow123
18:39
7997 075d 390
breatheslow123
18:37
Miałem zamiar podejść do ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
breatheslow123
18:36
3760 d5d9 390
Reposted fromipo ipo viamadadream madadream

October 09 2018

breatheslow123
09:53
9385 27c3 390
breatheslow123
09:49
breatheslow123
09:49
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viabesomeoneelse besomeoneelse
breatheslow123
09:42
8441 562b 390
breatheslow123
09:38
6746 43c0 390
Reposted fromcontigo contigo viablackheartgirl blackheartgirl
breatheslow123
09:36
Musisz mieć kogoś, komu nie przeszkadzają Twoje poplątane włosy i mokre od deszczu końcówki. Kogoś, przy kim będziesz mogła smarkać nos w chusteczkę, a On i tak będzie patrzył na Ciebie z miłością. Kogoś, przy kim będziesz zasypiać w spokoju i budzić się, nadal trzymając Jego dłoń. Kogoś, na kogo popatrzysz, jak śpi i z oczu polecą Ci łzy, bo poczujesz, że masz wszystko. Musisz mieć kogoś, kogo będziesz całować namiętnie w ciągu dnia i delikatnie na dobranoc. Kogoś, za kim będziesz tęsknić, mimo zaledwie jednego dnia rozłąki. Kogoś, kto będzie dawał Ci wygrywać w ping ponga i inne gry, w które będzie grał tylko dlatego, bo Ty będziesz tego chciała. Kogoś, kto Cię przytuli nawet, gdy będziesz mu dokuczać. Kogoś, kto będzie Cię zwyczajnie kochał. Po prostu. Bez żadnego ‘ale’. Kochać tak, jak się powinno kochać. Prawdziwie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawonderwall wonderwall
breatheslow123
09:33
9274 6cf7 390
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viawonderwall wonderwall
breatheslow123
09:32
Życie jest za krótkie by nie próbować.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
breatheslow123
09:31
4393 95fe 390
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
breatheslow123
09:31
Reposted fromLaila7 Laila7 viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl