Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

breatheslow123
08:16
Jaka była? Była inna, była wyjątkowa. Nie była przystosowana do tego toksycznego świata. Była trochę jak takie dziecko. Kiedy poszła golić nogi, wracała cała we krwi. Cieszyła się kiedy widziała balon. Jej nagłe wybuchy złości i pokręcony charakter, raz była słodką delikatną dziewczynką, a za chwilę dziką i namiętną kobietą. Bolało ją, że ktoś krzywdzi, że ktoś umiera, że są wypadki, że jest zło, że ludzie są zawistni, nawet to że dziwki są tanie. Ale przede wszystkim, wierzyła w miłość jak nikt inny i kochała, kochała najmocniej na świecie.
— Autor nieznany
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajunior13 junior13
breatheslow123
08:14

Kochani, czasem jest tak, że wszystko idzie nie tak,

jak trzeba.I wtedy pojawia się miska z maślanką i truskawkami. I od razu wiadomo, że będzie dobrze.  Dlatego chciałem Wam tylko napisać - tak po prostu - żebyście się nie martwili za bardzo jeśli Wam nie idzie. Bóg jest dobry. Ludzie są piękni. I będzie dobrze. Nawet jeśli nie od razu, to będzie dobrze.  Zjedzcie maślankę z truskawkami.
— o. Adam Szustak
Reposted fromwwannie wwannie viajunior13 junior13

July 15 2019

breatheslow123
16:26
4859 8222 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaataga ataga
breatheslow123
16:25
2298 c28c 390
Reposted fromagatiszka agatiszka viafreska freska
breatheslow123
16:25
9472 8540 390
Reposted fromoll oll viablackheartgirl blackheartgirl
16:22
breatheslow123
16:21


coffee break warning
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viacoffee coffee
breatheslow123
16:20
breatheslow123
16:20
Reposted fromshakeme shakeme viaprettyfoods prettyfoods

July 12 2019

breatheslow123
09:56
6672 5ece 390
Reposted fromnlght nlght viablackheartgirl blackheartgirl
breatheslow123
09:55
7762 4cbe 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
breatheslow123
09:55
5162 c24f 390
breatheslow123
09:55
breatheslow123
09:55
Reposted fromshakeme shakeme viajunior13 junior13
breatheslow123
09:54
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viascorpix scorpix
breatheslow123
09:37
6636 6510 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viascorpix scorpix
breatheslow123
09:35
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
breatheslow123
09:27
5461 5968 390
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viascorpix scorpix

July 11 2019

breatheslow123
12:00
Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to, aby stały w portach.
— Grace Hopper
Reposted fromane ane viajunior13 junior13
breatheslow123
11:59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl