Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

breatheslow123
14:37
1999 b8fe 390
breatheslow123
14:37
Plan na tę wiosnę jest prosty. Jeździć po mieście na rowerze, malować usta na różowo, jeść świeże warzywa i owoce, podróżować, pozwalać sobie na małe przyjemności, często wychodzić z domu, próbować nowych smaków, spotykać się z przyjaciółmi. Na balkonie posadzić dużo kolorowych kwiatów i ziół, ze starej skrzyni zrobić siedzisko do czytania książek wieczorami. Posprzątać mieszkanie i pozbyć się rzeczy, których nie noszę. Kupić kilka nowych, sprzedać kilka starych. Pracę zostawiać w biurze, w domu spędzać czas z narzeczonym i kotem. Zaplanować wakacje. Powrócić do pisania. Częściej się uśmiechać i zdecydowanie mniej myśleć.
— doubleespresso

April 16 2018

breatheslow123
20:38
6490 3eb5 390
20:38
breatheslow123
20:37
20:35
20:35
1617 77cd 390
Reposted fromviirus viirus viaoutofmyhead outofmyhead
breatheslow123
20:33
Nie podam pani przepisu na miłość. Nam się po prostu zdarzyła. Że otwieramy rano oczy i chce nam się ze sobą być. Mówię: zrobisz mi kawę? I mąż wychodzi z psem, ale jeszcze zdąży mi zrobić kawę i na tę kawę czasami się przysiada. A ja się wałkonię, bo nie muszę wstać. Pyta: co robisz dzisiaj? To i to. A ty? A ja to i to. To fajnie. To są rzeczy najprostsze.
— Dorota Kolak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabesomeoneelse besomeoneelse
breatheslow123
20:33
breatheslow123
20:31
5720 e6f9 390
Reposted fromgrandma grandma vianokturnal nokturnal

April 14 2018

breatheslow123
19:57
1903 772a 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadarulek darulek
breatheslow123
19:54
6027 1234 390
                                 Bonn, Germany
Reposted fromipo ipo vialucius lucius
breatheslow123
19:51
2606 3358 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viapiehus piehus
breatheslow123
19:50
8095 ec30 390
Reposted fromnacpialke nacpialke viasoko soko
breatheslow123
19:50
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viasoko soko
breatheslow123
19:49
2259 bf19 390
Reposted fromla-lu la-lu via12czerwca 12czerwca
breatheslow123
19:48
2472 aee9 390
Reposted fromonlyman onlyman viaskrzacik skrzacik
breatheslow123
19:48
1767 52a0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
breatheslow123
19:43
To jest bodaj najpiękniejsza forma miłości: pozwolić drugiej osobie, by pozostała sobą.
— "Jesteś moją obsesją"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viawonderwall wonderwall
19:43
9247 9279 390

galeriakrakow:

Sunset chaser.

(via Sunset chaser. - betina_grigore)

Krakow. Poland

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl