Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

breatheslow123
13:50
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
breatheslow123
13:47
7645 e4c8 390
Reposted fromoll oll viaanastasie anastasie
breatheslow123
13:46
2722 f4f8 390
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaanastasie anastasie
breatheslow123
13:46
8415 6410 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaanastasie anastasie
breatheslow123
13:46
8417 6a39 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaanastasie anastasie
breatheslow123
08:28
2877 792d 390
Tatry
Reposted frombarszczowa barszczowa viasweetnothingg sweetnothingg
breatheslow123
08:27
Reposted fromFlau Flau viasweetnothingg sweetnothingg
08:24
I’m scared I’ll never get better again. I’m scared I’ll always stay twisted like this and grow old and waste away.
— Haruki Murakami, Norwegian Wood (via unmaiden)
Reposted fromtwice twice viasweetnothingg sweetnothingg

May 21 2019

breatheslow123
13:10
Reposted fromshakeme shakeme viaanastasie anastasie

May 20 2019

breatheslow123
09:55
- To taką rozmowę mam na myśli - odpowiedział. - Że gadasz, a tu nagle pojawia się świt. Że jesteś ciekawa tej drugiej osoby. Nie boisz się pokazać swoich poglądów. Nie boisz się odsłonić. Nie mówisz “pracuję tu i tu, za pięć lat widzę się tu i tu, lubię makaron i buraki”, ale opowiadasz, za czym tęsknisz. Czego się obawiasz. Jakie masz plany. I nie boisz, że ktoś cię wyśmieje. Chodzi mi o taką rozmowę, która wnosi do życia coś nowego. O śmierci. O samym życiu. Rozumiesz
— Piotr C.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabakatson bakatson
breatheslow123
09:54
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viabluejane bluejane
breatheslow123
07:47
0261 719c 390
Reposted fromRowena Rowena viagreywolf greywolf
breatheslow123
07:47
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaSenyia Senyia
breatheslow123
07:45
1571 0653 390
Reposted fromczajnikq czajnikq
breatheslow123
07:45
1599 1d73 390
Reposted fromtfu tfu
breatheslow123
07:44
1600 f32f 390
Reposted fromczajnikq czajnikq
breatheslow123
07:42
5319 a987 390
Reposted fromkarahippie karahippie viajunior13 junior13
breatheslow123
07:42
Planujemy. Wklepujemy z uporem maniaka daty w aplikacjach na telefonie. Próbujemy oszczędzać na minutach, ścinamy codziennie zakręty (...) Ludzie tylko tak mówią, że nie ma czasu. Czas jest zawsze – klucz to na co go poświęcasz. Jeśli na to, co sprawia ci przyjemność, interesuje cię, raduje twoje serce to możesz być pewny, że nie marnujesz nawet sekundy. A nawet jeśli marnowanie czasu daje ci radość to nie jest czas zmarnowany – tak mówił John Lennon, nie zmyślam! Po prostu weź swój czas w garść i zrób z nim co tylko zechcesz!
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme viakeep-going keep-going

May 19 2019

breatheslow123
20:32
Reposted fromFlau Flau viajunior13 junior13
breatheslow123
20:32
3455 473a 390
Reposted frompszczola91 pszczola91 viajunior13 junior13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl