Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

breatheslow123
10:32
Reposted frombluuu bluuu
breatheslow123
10:32
0765 dcc8 390
breatheslow123
10:32
breatheslow123
10:32
breatheslow123
10:31
10:31
breatheslow123
10:31
breatheslow123
10:31
8664 8f1a 390
Reposted fromowca owca viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
breatheslow123
10:31
breatheslow123
10:30
5059 b4ad 390
Reposted fromowca owca viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe

May 25 2017

breatheslow123
21:03
2570 5df8 390
Reposted fromfearnopain fearnopain viaTakingControl TakingControl
breatheslow123
21:03
Reposted frombluuu bluuu
breatheslow123
21:03
8777 d2d9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiamor miamor
breatheslow123
20:59
Reposted frombluuu bluuu

May 24 2017

breatheslow123
20:57
breatheslow123
20:41
  Wszyscy ci którzy uwielbiają herbatę, wiedzę, że nie tylko ona sama jest ważna, ale też KUBEK w którym ją pijesz. Dla kogoś kto przywiązuje się szybko do rzeczy, strata ulubionego kubka do herbaty to smutek. Ktoś kto tego nie pojmuje, nie wie nawet jak wielki.  
— kochałam ten kubek/psychodelic
breatheslow123
20:20
-Jak mogę pracować w nocy przez dwanaście godzin, wyspać się, umyć, zjeść, dojechać i wrócić z pracy, odebrać pranie, zapłacić czynsz i za gaz, zmienić opony, załatwić wszystkie te drobne sprawy i jeszcze uczyć się do egzaminu? - zapytałem jednego z instruktorów w sali ćwiczeń. 
-Zrezygnuj ze snu - poradził. 
Spojrzałem na niego. Nie robił sobie jaj. Ten cholerny głupiec mówił zupełnie poważnie. 
— Charles Bukowski - Listonosz
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaataga ataga
breatheslow123
20:18
5995 13ff 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viamarisette marisette
breatheslow123
20:09
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viarosses rosses
breatheslow123
20:09
3315 717c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl